Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Sundby Hospital. 16. maj 1929

Trigeminus-Nerverne


16.5.29.1
Sundby Hospital

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Som De vil se af Overskriften på dette Brev, er jeg f.T. heller ikke en af dem, der kan nyde det smukke Forår, vi så pludselig har fået. Regelmæssig med to Års Mellemrum må jeg herind for at befries for mine Nervesmerter med en Indsprøjtning af Alkohol i det dybtliggende Nervecentrum, hvor Trigeminus-Nerverne forenes. Behandlingen er smertefuld, men Virkningen forbavsende. Vilde det ikke være en Kur for Dem? De skulde spørge Deres Læge.

Tak for Hilsen og Lykønskning2! Jeg overkommer kun disse Linjer.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren Hr. H.P.E. Hansen / Vejle"; poststemplet "Kjøbenhavn 16.5.29, 4-5E". Skrevet med blyant. tilbage
[2] Hilsen og Lykønskning: Hansen skrev 12.5.1929: "lykønsker til den forestaaende Promotion til Æresdoktor ved Lunds Universitet, ser at De har lovet at være til Stede […]". tilbage