Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. marts 1929

Besøg i de Dødes Rige


18.3.29
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

De veed ikke, hvor forbavset jeg blev, da jeg i Dag kom ind i min Stue og fandt Deres smukke, ja pragtfulde Blomsterhilsen og Deres Brev1. Det var en Overraskelse, der både glædede og rørte mig, fordi den så kønt bekræftede, hvad De nylig skrev til mig om den Sympati og Følelse af Fællesskab, der ofte har knyttet Dem til Mennesker, som De aldrig har mødt personlig, deriblandt 2 også mig. Hvad De har læst i en Avis om min Dårlighed, kan jeg jo ikke vide; men at jeg et Øjeblik har været hinsides, og at dette kortvarige Besøg i de Dødes Rige har efterladt sig Mærker, som efter snart to Måneders Forløb ikke er udslettede, lader sig jo ikke nægte. Jeg, der altid har været rask tilbens og endnu d. 3die Febr. i År kunde gå unge MenneskerKøbenhavnere trætte, hinker nu om som en bovlam Krikke. Nå, det er jo den Slags Forvarsler, man i min Alder må være beredt på, og skulde jeg ikke få min gamle Førlighed tilbage, kan jeg godt indrette mig på at undvære den; sådan 3 som√ jeg forlængst har vænnet mig til at undvære Hørelsen. Vi plukkes efterhånden for vore Fjer; men Livet behøver ikke af den Grund at blive fattigt.

Blot disse Linjer i Dag. Jeg har ikke villet opsætte at sende Dem min Tak for Deres Hilsen, indtil der levnedes mig Tid igen til Brevskrivning. At De på det sidste har fået mere Tillid til Deres eget Helbred, er det virkelig glædeligt at høre. Så kan jeg måske en Gang gøre mig Håb om at se Dem her i Byen. På Tomandshånd kan jeg√ tilnød endnu føre en Samtale.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

4 De omtaler i Deres sidste Brev2 en tysk Krigsroman: "Im Westen nichts Neues". Jeg kan anbefale Dem en anden: Rudolf Binding "Weg einer Wandlung". Det er ingen Roman men en autentisk Krigsdagbog. Jeg kender den kun i Udtog; men den giver Oplysninger af den højeste Interesse.

 
[1] Brev: af 14.3.1929: "Kære Herr Henrik Pontoppidan. Jeg læste i en Avis, at Deres Sygdomstilfælde havde været lidt mere end en Forkølelse. Modtag denne beskedne Blomsterhilsen – ogsaa som Udtryk for Glæde over, at De er i god Bedring. / Deres ærbødigt hengivne / H.P.E. Hansen". tilbage
[2] Brev: af 8.3.1929. tilbage