Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 6. marts 1929

mine Oversættere

6.3.29. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det er ikke med min gode Vilje, jeg har ladet Deres sidste Breve1 ubesvarede; – men ligesom De selv og så mange andre har jeg været opført på Vinterens lange Sygeliste, og jeg er endnu ikke helt kommen mig. Derved er meget gået i Stå for mig, også min Korrespondance.

Hvad nu allerførst Spørgsmålet om Deres Optagelse i Forfatterforeningen angår, da må det være en Misforståelse af Dem, at der kræves nogen "Stiller". Der stilles kun den Betingelse, at De 2 skal have udgivet et vist Antal Ark, og når De dokumenterer, at De√ opfylder den, fordres der sikkert ikke mere af Dem, idet Deres Nocturnes Kvalitet som Kunstværk jo ikke kan omtvivles. Skulde det mod al Rimelighed blive Tilfældet, står jeg gerne til Tjeneste.

Så vil De gerne vide Navnet på mine Oversættere i en Række evropæiske Lande som Tshecho-Slovakiet, Polen, Ungarn, Holland, og jeg skulde med Glæde opfylde Deres Ønske, dersom jeg selv√ vidste Besked om mine Oversættere. Men det gør jeg i Almindelighed ikke, da de for det meste er anonyme (idet de næsten altid oversætter fra Tysk). En Undtagelse 3 danner min ungarske Oversætter, der både kan læse og tale dansk. Men han, som nylig har udgivet Lykke-Per, er i Øjeblikket beskæftiget med et Bind af mine små Romaner, og har desuden forpligtet sig overfor Forlaget til at gøre en Oversættelse af "De Dødes Rige" færdig hurtigst muligt, så jeg tror ikke, at en Henvendelse til ham vil kunne nytte noget. Hans Navn og Adresse er iøvrigt: Dr. Henryk Hajdú, Mátyás tér A/II 26, Ujpest, Ungarn.

Hvor kan De dog ærgre Dem over, at "Politiken" ikke mindedes Deres Fødseldag forleden, hvorimod den Udmærkelse blev en ligegyldig Postmand i Ålborg til Del? Jeg vil oprigtig ønske for Dem, at Året ikke må bringe Dem større Sorger. Men frem for alt 4 ønsker jeg Dem et År med genrejst Sundhed og fornyet Arbejdsglæde. Med disse to store Goder ryster man let alle Hverdagens Genvordigheder og Småfortrædeligheder af sig. De klager i et af Deres Breve over den forstyrrende Uro i Deres Hjem2. Victor Hugo arbejdede som bekendt aldrig bedre, end når hans Børn tumlede i Stuen ved Siden af.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Breve: af 11.2. og 26.2.1929. Hansen skrev i det første brev om sin "Psykose", om de vanskelige forhold i hjemmet med tre børn om sig, og at han helst ville ligge på en nerveklinik i fred og ro. tilbage
[2] Hjem: børnene i "Villa Roma" på Grejsdalsvej var på det tidspunkt Aage (10 år), Inger (8) og Annalise (2). tilbage