Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. juni 1928

ømfindtlig Ærekærhed


24.6.28.
Overgaden n. V. 15.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres Breve, og en Lykønskning til Erhvervelsen af et eget Hus1 med Have og Sol. Det lyder jo som den rene Idyl; men jeg har forstået, at der er Skygger, der flytter med Dem overalt, og som De vel vanskeligt bliver kvit, hvormeget Solen end√ skinner.

Jeg forstår ikke, hvad det er, Jeppesen har skrevet til Dem om mit Syn på hans Kritik2 af Deres Bog. Jeg veed ikke af, at jeg overhovedet har skrevet til ham om den Sag. Han og jeg har 2 ikke vekslet Breve i de sidste Måneder, og hans Kritik har jeg ikke læst3. Heller ikke kender jeg√ noget til den Bog af Sandemose, som jeg i denne Sammenhæng skal have udtalt mig om4. Det hele må være en Mystifikation. Jeg sætter stor Pris på Jeppesen og beklager ligesom De, at hans Forhold gør ham det vanskeligt at udvikle sin store literære Evne. At et Menneske med en så ømfindtlig Ærekærhed lider derunder, er forståeligt og tilgiveligt. Men forøvrigt tror jeg, at også hans Skolegerning interesserer ham, og i hvert Fald skønner han på, at den har skaffet ham en betrygget Tilværelse. Også han har Hus og Hjem og Have, 3 og jeg veed ikke rettere, end at han lever lykkeligt med Kone og Børn. Måske siger han da i sine√ lyse Øjeblikke, når Ormen ikke gnaver, ligesom Hostrup5 i sin Tid:

"Og går der en Smule Digter tabt,
et Menneske blev bevaret."

Når jeg næste Gang skriver til ham, skal jeg bede ham om at sende mig den nævnte Kritik. Den må vel have stået i "Fyns Venstreblad" eller et andet af de Blade, han plejer at skrive i.

Om mig selv blot dette: Jeg flytter i Løbet af Ugen bort fra Overgaden, hvor jeg har haft Bolig de sidste ni År. Fra 1st Juli er min Adresse: Holmegårdsvej 2. Charlottenlund.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] eget Hus: Hansen skrev 11.6.1928 at han var kommet hjem efter seks uger på rekreationshjemmet "Trelde Sande" og nu var flyttet fra lejligheden i Gormsgade i Vejle til "Villa Roma" i Grejsdalen. tilbage
[2] Kritik: Jeppesens to artikler om Hansen: 17.3.1928 i Viborg Stiftstidende og 11.4.1928 i Fyns Venstreblad. Hansen skrev 21.6.1928 til Pontoppidan: "fik igaar Brev fra Niels Jeppesen, hvor han meddeler, hvad De har tilskrevet ham ang. hans Opfattelse af "De Forulykkede" […] mine Nerver raser!" Et muligt brev af denne art fra Pontoppidan til Jeppesen er ikke bevaret. tilbage
[3] herpå svarede Hansen 28.6.1929: "jeg forstod af Niels Jeppesens Brev, at der var vekslet Breve imellem Dem om hans Opfattelse af min Bog." tilbage
[4] Jeppesen skrev 19.6.1928 til Hansen: "Og saa har De skrevet til Pontoppidan om Dem og Sandemose! […] For 3 Aar siden sad han i denne Stol, hvori jeg nu sidder, og sagde, at efter min Vurdering i "Stiftstidende" at dømme fik han slet ingen Lyst til at læse Sandemose. Han maa jo tro, det er mig, som er forvirret!" tilbage
[5] Hostrup: fra digtet "Drøm og Liv", 1862. tilbage