Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. oktober 1928

længes svært efter Jylland


25.10.28
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære H.P.E. Hansen!

Jeg har nu haft Besøg af Niels Jeppesen og kan hilse Dem fra ham. Trods sine mange Genvordigheder så' han rask ud, og havde heller ikke helt mistet Humøret. For hver Gang jeg ser ham, er hans Kinder bleven rundere og rødere, og han indrømmer det selv, at han midt i alt sit Slid og sine Savn vokser i Sundhed. Det skylder han sit Hjem, som han sikkert har megen Glæde af. Med sin Kone og sine Børn, sin Pibe og sin lille Have er han vist i Grunden meget lykkelig. Der er endnu så 2 megen god√ Natur i ham, som det trælsomme Skolearbejde ikke har fået kvalt.

Med Deres Helbred står det altså vedblivende mindre godt til. Det gør mig oprigtig ondt for Dem, at De skal hæmmes i Arbejdet med Deres nye Roman1 netop som den er begyndt at interessere Dem selv – som De skriver. Men måske er det kun for et Øjeblik, at Gryden er gået af Kog. Måske damper den allerede igen. At De nu har fået literære Forbindelser i Tyskland2, kan jo være meget godt; men jeg tror ikke, De skal vente Dem for meget deraf iøkonomisk Henseende. Størsteparten af de tyske Forlæggere lever for Øjeblikket på Fallittens Rand. De har gennemgående – i Modsætning til 3 vore – været for store Idealister. Man bør derfor vise dem både Respekt og Overbærenhed.

Jeppesen fortalte mig, at De boede smukt i Greisdalen, som jeg naturligvis kender. For et Par År siden boede jeg en Sommer med min Familje i Ulkjær, en Milsvej nordefter, og kom den Gang ofte til Greis. Nogen stor Beundrer af Egnen er jeg egenlig ikke. Der er mig for indelukket. Ved Ulkjær derimod var højt og åbent Land med vide Udsigter. Jeg længes ofte svært efter Jylland, efter jysk Natur og jysk Naturlighed. Men jeg bryder mig kun om at rejse tilfods, og dertil har jeg ikke de fornødne Kræfter mere.

Her vælter ind med Bøger i denne 4 Tid, men jeg læser så lidt og veed ikke noget at fortælle om dem. Det meste er vist Dameliteratur, både i bogstavelig og overført Betydning.

Nu takker jeg Dem for Deres Brev og ønsker Dem alt godt, frem for alt et forbedret Helbred.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Roman: De Vellykkede – Hansen skrev 18.9.1928, at nervelidelserne og tre vanskelige småbørn gjorde det vanskeligt for ham at skrive. D. 28.6.1928 skrev han at "det er uheldigt at have en selverhvervende Hustru" – han og tjenestepigen måtte tage sig af børnene om dagen. tilbage
[2] Tyskland: Hansen skrev 18.9.1928: "[oversætteren] Erwin Magnus har Retten til min Produktion og er i Forbindelse med Fischer." tilbage