Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Højskolehjemmet, Svendborg. 1. september 1927

vi kan mødes


1st Septb. 27.
Højskolehjemmet1

Hr. H.P.E. Hansen!

Vær så god med et Par Linjer at lade mig vide, om De endnu er her i Byen. Min Kones alvorlige Sygdom (i Forbindelse med min egen Dårlighed) er Grunden til, at jeg 2 ikke har skrevet før. I disse Dage har hun det lidt bedre. Dersom De altså vil sende mig et Par Ord, skal jeg meddele Dem, hvornår og hvor vi kan mødes2.

Venlig Hilsen!

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] i Svendborg. tilbage
[2] på dette brev svarede Hansen 3.9.1927: "[…] er i Vejle i disse Dage med min Dreng [den niårige Aage], der skulle i Skole, men vender tilbage til Svendborg." Mødet blev ikke til noget, og 11.9.1927 skrev Hansen til Niels Jeppesen: "Jeg er trist, fordi jeg lider under stærke Nerveanfald […] Jeg har ikke kunnet vende tilbage til Svendborg, som jeg elsker, og hvor jeg iblandt andet ogsaa gerne vilde have haft et Par Samtaler med Henrik Pontoppidan […]". tilbage