Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Svendborg. 15. august 1927

ikke ganske rask

15.8.27.

Forfatteren
Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg er for Tiden ikke selv ganske rask. Jeg må holde mig i Ro, og må navnlig ikke tale. Når det bliver bedre, vil jeg sende Dem et Par Ord derom, idet jeg antager, at Deres Ophold 2 her i Byen vil strække sig ud over nogle Dage.1

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen må have henvendt sig personlig på Højskolehjemmet i Svendborg, hvor Pontoppidan boede, for 16.8.1927 skrev han til Niels Jeppesen: "I Hast / Lige hjemkommen fra en lille Tur til Svendborg, hvorhen jeg snarest agter mig igen […] Jeg forsøgte at træffe Henrik Pontoppidan, men han var f. T. for syg til at modtage mig for en længere Samtale og vilde skrive, naar han kunde modtage mig." tilbage