Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 18. februar 1927

Deres filosofiske Afhandling


18.2.27.
Overgaden n. V. 15.
København K.

Hr. H.P.E. Hansen!
Vejle.

Jeg tegner mig med Glæde for et Ekpl. af Deres filosofiske Afhandling1, der synes at røre ved meget af det, som bevæger Sindene nu, ikke mindst hos de unge. Deres store Udkast til en 3 Binds Roman2 tør jeg derimod ikke tilbyde Dem at gennemlæse i Manuskript. Dertil er mine Øjne for dårlige. Jeg må så vidt muligt skåne dem for Anstrengelse.

Det gør mig ondt, at De har haft 2 så meget at kæmpe med i de senere År. Med Sygdom følger jo gerne svigtende Arbejdsevne og hermed igen økonomiske Vanskeligheder. Jeg har tænkt meget på Deres lille Pige3, som De har måttet lægge på Operationsbordet. Vore egne Lidelser kan vi tilnød bære og glemme; men vore Børns forvinder vi aldrig.

Med venlige Hilsner

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] Afhandling: Hansen skrev 12.2.1927 at han "tænker nu paa at fremtræde med en lille filosofisk Afhandling om Æstetik – Kunst – Religion – vor Erkendelse" – og spurgte om Pontoppidan ville tegne sig som prænumerant (forlods køber af bogen) på en vedlagt liste. Til Niels Jeppesen skrev Hansen 19.2.1927: "Jeg modtager lige nu et overordentlig smukt Brev fra Deres store Ven, Henrik Pontoppidan. Det rørte mig dybt ved nogle menneskelige Ord, samtidig med at jeg har Fornøjelsen af hans Navn paa en Prænumerantliste, som jeg dog ikke udsender mere. Han skrev, "det var med stor Glæde, han tegnede sig". Ak, var mange af vore andre store som han, saa var det ikke saa svært for os andre ogsaa engang at yde". tilbage
[2] Roman: Hansen fortalte i sit brev 12.2.1927 at han arbejdede på en roman "Antikrist" i tre bind, men to af bindene var blevet kasseret af Gyldendal. Han var blevet tilrådet af flere personer at sende første bind til Pontoppidan til gennemlæsning, men ville ikke ulejlige ham dermed. tilbage
[3] lille Pige: antagelig den fire måneder gamle Annalise, der iflg. brevet "svæver mellem Liv og Død" af bughindebetændelse. Hansen besvarede Pontoppidans brev 6.3.1927: "[…] takker for det smukke Brev – den lille Pige kom sig – som Reaktion kom min Nervelidelse med sine forfærdelige Anfald […]" tilbage