Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
24. september 1924

for meget Part i Sagen

24.9.24.

Hr. H.P.E. Hansen!

Ved min Hjemkomst fra en Rejse fandt jeg Deres Brev med indlagte Afhandling1. Jeg har naturligvis læst den sidste med Opmærksomhed; men jeg er for meget Part i Sagen til at kunne udtale mig om den. Dog tror jeg, at Deres Bedømmelse er rigtig i det væsenligste.

Det gør mig ondt, at De må kæmpe med Sygdom. Jeg veed af Erfaring, hvor tungt det er at måtte sidde med Hænderne i Skødet af Hensyn til Helbredet. Men De er ung, og får jo nok Arbejdskraften tilbage.

Deres [underskrift fraklippet]

 
[1] H.P.E. Hansen havde 13.9.1924 sendt Pontoppidan "en lille Afhandling, jeg har skrevet om Dem i Fyns Venstreblad" [9. og 11.9.1924]. Hansen tilføjede: [jeg] har fra ung altid fundet, at De var Deres Tids ypperste Analytiker og dens mest danske Forfatterfysiognomi […] har i nogle År skrevet om udenlandsk Literatur […] agter at udgive en Samling Essays; men en Hjerte- og Hjernesygdom (analog med Torben Dihmers) hindrer mig stærkt i at arbejde […] haaber […] at fuldføre en Studie over Deres Forfatterskab […]". tilbage