Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. juni 1931

i et forrygende Snevejr


23.6.31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Hajdú.

Siden De sidst hørte fra mig, har jeg været sengeliggende på Grund af et Benbrud, som jeg pådrog mig i et forrygende Snevejr d. 28d Februar. Jeg faldt i det glatte Føre og brækkede Benet ved Hofteskålen. Der er nu gået fire Måneder, og jeg kan være oppe nogle Timer om Dagen og også begynde at humpe lidt omkring i min Stue med to Krykker.

Det gør mig ondt, at også De og Deres Frue har været ramt af Sygdom; men dersom det Fotografi, De så venligt sendte mig, endnu ligner Dem, har De intet tabt i Udseende. De ser både frisk og frejdig ud på det Billede, hvad der glæder mig oprigtig. Vi lever i en Tid, da det er nødvendigt at holde sig rask og modstandsdygtig. – Jeg takker Dem for Brev og for Deres Artikel i "Nyugat", der har beredt 2 Vejen for Deres Oversættelse af "Mands Himmerig". Jeg har dog ingen rigtig Tro på, at den Bog skal blive læst og forstået udenfor Danmark. Jeg husker ikke, om jeg sendte Dem det 3de Bind af mine "Noveller og Skitser", der udkom i Efteråret. Der er deri enkelte Ting, som efter min Mening egner sig bedre til Oversættelse.

Tør jeg bede Dem hilse Deres Frue, hvem jeg ønsker god Fremgang efter Sygelejet. Og modtag også selv gode Ønsker fra

Deres
H. Pontoppidan.