Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 20. maj 1931

Ujpest, d. 20. Maj 1931.

Hr. Henrik Pontoppidan!

[…] Jeg tillader mig at sende Dem et Nr. af "Nyugat"; jeg har skrevet i Tidsskriftet bl.a. om "Mands Himmerig" […] som udkommer om nogle Uger […] jeg ved ikke, hvornaar vil "Athenaeum" udgive "Det forjættede Land" […] Forøvrigt kan De se et nyere Bevis paa Erobringen af "Szerencsés Péter" i "Pesti Napló"1 […] Hr. Fr. Böök2 er ankommet hertil.

Med de bedste og varmeste Hilsener fra os alle!

Deres
Henrik Hajdu

 
[1] Pesti Napló: ungarsk avis, grundlagt 1850. tilbage
[2] Fr. Böök: (1883-1961) svensk litteraturhistoriker, forfatter og kritiker. tilbage