Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. august 1930

egner sig bedre til Oversættelse


4. Avg 30.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Hajdú

Allerførst må jeg bede Dem om at overbringe Deres Hustru min allerbedste Tak for Fotografi og Brev. Det sidste tør jeg ikke selv besvare, da min Færdighed i at skrive tysk efterhånden er bleven minimal, og på ungarsk kan jeg jo slet ikke udtrykke mig. Fotografiet derimod kan jeg gengælde, og jeg skal ikke glemme at gøre det ved første Lejlighed.

Det glæder mig, at "Borgmester Hoeck og Hustru" i Deres Oversættelse har fundet Venner i Ungarn. "Nyugat" med dens Anmeldelse af "Thora v. Decken"1 har jeg ganske 2 rigtig modtaget; men desværre kunde jeg jo ikke læse den. Jeg beder Dem ved Lejlighed bringe Hr. Kassak Lajos2 min kollegiale Hilsen og Tak.

"Mands Himmerig" kommer nu i et nyt Oplag herhjemme, og jeg har til det Brug gennemset Bogen og foretaget adskillige Ændringer. Det er forsåvidt kedeligt, at De allerede har oversat Bogen, da jeg tror, at den har vundet ved Omarbejdelsen. Men jeg sender Dem alligevel Korrekturen på det nye Oplag, som jeg netop har modtaget. Dersom "Atheneum" altså virkelig tænker på at udgive Fortællinger, var det måske endnu muligt at tage Hensyn til denne gennemprøvede Udgave.

Nogen ny Bog udgiver jeg ikke i År. Derimod udkommer der om kort Tid et større Bind ældre Fortællinger, hvorimellem et Par, 3 som jeg absolut tror egner sig bedre til Oversættelse end "Mands Himmerig", og de står alle til Deres Disposition. Jeg skal sende Dem Bogen, når den (i September eller Oktober) er kommen i Boghandelen.

Jeg kan hilse fra Nexø, som vi jo nu har fået tilbage til Danmark. Jeg besøgte ham nylig i hans Landhus udenfor Hillerød, hvor han har indrettet sig meget hyggeligt. Det var kedeligt, at det ikke blev til noget med Deres og Deres Frues Besøg her denne Sommer. Vejret har nemlig været ualmindelig smukt; og De véd jo af Erfaring, at det ikke altid er Tilfældet.

De bedste Hilsner, og en fornyet Tak for Billederne, som jeg blev meget glad for.

Deres
H. Pontoppidan.

 
[1] Decken: læs: Deken. tilbage
[2] Kassak Lajos: Lajos Kassák (1887-1967) ungarsk digter. tilbage