Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. november 1929

egner sig næppe til Oversættelse


1st Novb. 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Hajdú

Jeg modtog i Går fra Direktør Hegel (Gyldendal) Meddelelse om, at han på min Anmodning havde skaffet 2 Ekpl. af "Mands Himmerig" tilveje og sendt til√ Dem. Jeg har vist tidligere gjort Dem opmærksom på, at Bogen næppe egner sig til Oversættelse. Der er ganske vist i "Deutsche Rundschau" (Martsheftet for i År) og i "Journal des Debats" sagt det modsatte om den. Men jeg tvivler alligevel. Nu kan De jo selv dømme derom og handle derefter.

Det glæder mig, at "Lykke-Per" bliver læst af Deres Landsmænd. Jeg håber, det samme må blive Tilfældet med det sidst udkomne Novellebind.

2 Må jeg bede Dem bringe Deres Frue en ærbødig Hilsen fra mig og takke for det smukke Tilbud om at sende mig det nævnte Billede af Mor og Datter. Det skal være mig en Glæde at modtage det som en Slags Erstatning for, at jeg ikke fik den Fornøjelse at hilse dem begge velkommen her i Sommer, sådan som jeg havde håbet. Nu gemmer jeg Håbet hen til næste Sommer!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.