Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Esbjerg. 24. august 1929

Min Lever ødelagt

Hotel Royal
(Carl Jensen)
Esbjerg, den 24d Avg 1929

Kære Hr. Hajdú!

Vedlagte Brev, som jeg havde adresseret til "Pantheons" Forlag, har jeg i Dag fået tilbagesendt fra Postvæsenet√ med Bemærkning om, at Adressaten er "inconnu". Et Kort, jeg sendte Dem et Par Dage senere i Anledning af Dr. Eva v. Nyireö, er måske heller ikke kommen Dem i Hænde. Jeg vil nu prøve, om jeg får bedre Held med mig ved at adressere Brevet til "Athenæum".

Jeg ligger her ved Vesterhavet og prøver at komme til Kræfter; men min Lever er vistnok uoprettelig ødelagt.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. P.