Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 30. juni 1931

med en ret giftig Pen

Ujpest, d. 30. Juni 1931.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Aldrig læste jeg Deres Brev med dybere Glæde end denne Gang. Det er vist en egen Sats i Anledningen af Deres sørgelige Meddelelse. Men jeg erfarede straks om Deres Ulykke af K.K. Nicolaisen; derimod jeg vovede ikke sigte til den. Efter hans Jobspost fik jeg et stærkt Anfald, men nu er jeg lykkelig over at De føler Dem atter bedre.

De har engang skrevet mig om Hr. Josef Hetyey's Prøvelse angaaende en Oversættelse af Deres "Kirkeskuden". Han har ikke henvendt til "Athenaeum" eller til mig. Herren har for nogle Maaneder siden udgivet en Samling af danske Digtere i hans egen Tolkning, bl.a. af Drachmann, Jensen og Skjoldborg. Disse Oversættelser gjorde hernede en almindelig Opsigt. Jeg forsikrer Dem om at jeg har aldrig set i den ungarske Litteratur saa usle og nederdrægtige Attentater, som disse Skrivelser. Hernede, hvor de bedste Digtere gengiver de fremmede Mesterværker, forvoldte Hr. Hetyey en pinlig Skandale. Jeg skrev om hans "Oversættelser" i "Nyugat" med en ret giftig Pen.

Hvad "Mands Himmerig" angaar, jeg er uforandret overbevidst om at Bogen skal opnaa en stor Succes her i Ungarn. Jeg har mange Grunde til at tro det. – Jeg vil besøge Direktøren for "Athenaeum" angaaende "Det forjættede Land". Hvis han kan ikke udgive Romanen indtil Paasken, saa prøver jeg tale en anden Forlægger. – Det 3.-de Bind af Deres "Noveller og Skitser" fik jeg desværre ikke.

Modtag vore allervarmeste Hilsener og allerbedste Ønsker om et fast Helbred!

Deres
Henrik Hajdú