Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. april 1929

Forstudie til "Det forjættede Land"


22.4.29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Hajdú

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev af 7d April1, ligesom også for den tidligere sendte Oversættelse af Kincks Bog. Ja, jeg anser ham for en stor Digter, og dertil for√ et af de betydeligste Mennesker, jeg har kendt. At Deres Oversættelse af "Lykke-Per" har vakt Ravage indenfor Kleresiet i Deres Hjemland, kommer mig ikke overraskende. Jeg oplevede noget lignende her ved Romanens Fremkomst for 30 År siden. En Kirkegænger fortalte mig, at Præsten i sin Søndagspræken havde ivret mod Bogen og kaldt den blasfemisk på Grund af den samme Scene, der åbenbart har forarget Hr. Dóezy.

Omtrent samtidig med Deres Brev modtog 2 jeg en Skrivelse fra min danske Forlægger (Gyldendal), der meddelte mig, at en Landsmand af Dem, Dr. Hetyey, havde henvendt sig til Forlaget for at erhverve Oversættelsesretten til en af mine allerældste Noveller "Kirkeskuden" – en Slags Forstudie til "Det forjættede Land". Jeg svarede tilbage, at jeg naturligvis ikke vilde forbigå Dem; men kunde han opnå Deres (og "Atheneums") Billigelse, havde jeg i og for sig ikke noget imod Arrangementet. Jeg har ikke senere hørt noget om Sagen, veed heller ikke, hvilket ungarsk Forlag der står bagved Dr. Hetyeys Tilbud. Men måske har han slet ikke henvendt sig til Dem og på Forhånd opgivet Sagen, og det så' jeg på en Måde helst, da Fortællingen næppe vil kunne interessere et så fremmed 3 Publikum. Dertil er dens kunstneriske Udformning for ufuldkommen, for skitsemæssig.

Hvordan mon De og Deres Familje har det? Her i Danmark er det endnu vinterlig koldt. Både igår og idag sneede det, og alting står i Stampe.

En ærbødig Hilsen til Deres Frue.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage