Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 26. juli 1929

udmærket Literaturforsker-Talent

Ujpest, d. 26. Juli 1929.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Førerinden ved Det pædagogiske Bibliotek, Budapest, Dr. Éva Nyireö, som rejser i disse Dage til København paa et internationalisk Møde1, har bedt mig om at henvende mig til Dem om en Tilladelse til et kort Besøg. Frk. Nyireö er et udmærket Literaturforsker-Talent og ligesaa stor Beundrer af Deres Kunst, som jeg selv. Jeg kan forsikre Dem, at hendes Bøn er ikke fremgaaet af en almindelig Nysgerrighed.

Med de bedste Hilsener forbliver jeg

Deres hengivne
Henrik Hajdú

 
[1] Se brev fra Éva von Nyireö til Pontoppidan 9.8.1929. tilbage