Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 19. februar 1929

de 3 Fortællinger


15d Febr. 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Hajdú

Jeg har den Fornøjelse at kunne meddele Dem, at Gyldendal på mine Vegne er kommen overens med "Pantheon" angående de 3 Fortællinger1 og i Dag vil tilsende Forlaget et Kontraktudkast. De får altså igen en travl Tid med mig; men jeg tror, at Arbejdet denne Gang vil falde Dem lettere.

Samme Dag, jeg havde afsendt mit sidste Brev til Dem, modtog jeg Pénzintézeti Tisztviselők Lapja2 fra Dem med Meddelelsen om Deres Foredrag. Hvor gerne jeg vilde have hørt det – og forstået det!

Hjertelige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] 3 Fortællinger: Borgmester Hoeck og Hustru, Den kongelige Gæst og "To Gange mødt" (fra Skyer). tilbage
[2] Pénzintézeti Tisztviselők Lapja: om denne avis se: Zsigmond Kun: Visszaemlékezés a PTOE-re. Irodalomtörténet, 54. 4 (1972), s. 947–970. PTOE er en forkortelse for: Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete, en fagforening for ledende medarbejdere inden for banksektoren og de øvrige pengeinstitutters område, der i mellemkrigstiden udgav en avis med ovennævnte titel. (Venligst meddelt af Gábor Csúr, Budapest, januar 2017. tilbage