Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 15. februar 1929

regnes for min bedste Roman


15d Febr. 29.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Hajdú

Jeg har for få Dage siden rejst mig af et ret langvarigt Sygeleje. Det er Grunden til, at jeg først nu kan bede Dem at bringe Deres Frue min ærbødige Tak for elskværdig Hilsen. Jeg beder Dem sige hende, at det vil være mig en Glæde at se hende her i Danmark til Sommer, og at jeg ved Deres forrige Besøg følte det som et Savn, at hun ikke havde gjort Dem Følgeskab.

For Deres eget venlige Brev1 må jeg også sige Tak. Det er rigtigt, at der 2 gennem min Forlægger er sket en Henvendelse til mig fra "Pantheon"; men det ser ikke ud til, at der vil komme noget ud deraf. Det er Gyldendal, der fører Forhandlingerne på mine Vegne; men jeg har ikke hørt om noget Resultat, og så vidt jeg veed udløber Fristen d. 1ste Marts.

Med "Athenæum" er der derimod sluttet en Kontrakt angående "De Dødes Rige", og det glæder mig, at det bliver Dem, der skal oversætte den. Det undrer mig kun, at Forlaget ikke har foretrukket "Det forjættede Land", der herhjemme regnes for min bedste Roman.

Hvordan mon det går med 3 "Lykke-Per"? Mon det langstrakte Værk har fundet Læsere i Ungarn? Det er jo en tung og mange Steder altfor vidtløftig Bog.

Modtag nu også De en hjertelig Hilsen med Ønsket om, at Rejseplanerne for Sommeren må blive realiseret.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage