Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. august 1928

Frokost her hos mig


14.8.28
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Højtærede Hr. Henrik Hajdú!

Hr. Nicolaisen meddeler mig, at De kommer til København i Aften og rejser derfra igen i Overmorgen. Det skulde glæde mig, om De vilde gøre mig den Ære at spise Frokost her hos mig i Morgen (Onsdag) Klk 12½. Der går Tog fra Københavns Hovedstation 1144; det er her i Ordrup (hvorfra der kun er 4 Minutters Gang til min Gadedør) Klk 1210. Dersom 2 De kan og vil komme på den Tid, beder jeg Dem straks efter Modtagelsen af disse Linjer lade Hotellets Portiér ringe til Ordrup 2766 og meddele Besked.

I Håb om at se Dem,

Deres hengivne
H. Pontoppidan.