Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. juli 1928

gøre mig et Besøg


30.7.28
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Henrik Hajdú!

Som De ser har jeg forandret Adresse; jeg bor ikke længere i selve København men lidt udenfor Byen. Jeg håber dog ikke, at det vil afskrække Dem fra at gøre mig et Besøg, når De kommer til København. Det vil glæde mig meget at få Lejlighed til√ at hilse på Dem; men De er nok af den Godhed at avertere en Dagstid i Forvejen, at jeg kan være hjemme. – Jeg tror, det må 2 være rigtigst at adressere disse Linjer1 til Hr. Nicolaisen, Ålborg, da De måske rejser fra Norge, før et Brev kan nå Dem dér, så De forgæves søger mig på min gamle Bopæl i Overgaden.

Hjertelige Hilsner og min Tak for Deres venlige Fødselsdags-Lykønskninger. Også Hr. Nicolaisen hilses fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] adressere disse Linjer: med kuvert adresseret til "Forfatteren / Hr. Henrik Hajdú / c/o Hr. Forfatter K.K. Nicolaisen / Ålborg / (Jylland)" og omadresseret til "Gol, Hallingdal, Norge"; poststemplet "København 30 VII 1928 10-11 E" og "Aalborg 4.8.28 8-9 E" tilbage