Henrik Hajdu til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ujpest, Ungarn. 18. januar 1928

min Ven, Martin Keleti

Ujpest, d. 18. Januar 1928.

Højstærede Hr. Henrik Pontoppidan!

Med rørende Hjerter har vi læst Deres sidste Brev. Vi tillader os at sende de dybeste Ønsker om en hurtig Bedring tillige med et Par Stykke Blomster til Deres Dyrebarestes Sygeseng som et Tegn paa vore Troskab.

Jeg maa sige Dem, at Deres Breve anser jeg altid for de største Gaver, som gør mig stolt og lykkeligt. Det gælder naturligvis ogsaa om min Kone, ligesom om min Ven, Martin Keleti, til hvem blev allerede skrevet Deres sørgelige Meddelelse.

For Deres Bøger modtag i Forvejen min bedste Tak! – Min Brand-Oversættelse er Resultatet af mit mangeaarige Arbejde, hvor jeg prøvede paa at gengive ogsaa de originale Rimbilleder. Forøvrigt den ungarske Brand er frembragt mest i den stilfuldeste Tid, i Verdenskrigen, paa Nattevagter, osv.

Ja, om jeg kunde se Dem i Oslo! Jeg haaber paa alt godt!

Med de varmeste Lykønskninger forbliver vi

Deres
Vilma Hajdu
Henrik Hajdú

P.S. Jeg ved ikke om jeg tør forstyrre Dem med en Ansøgning om at gerne skrive noget om Ibsen til Nyugat?