Henrik Pontoppidan til Henrik Hajdu
Sendt fra Svendborg. 12. januar 1928

"Szerencsés Péter"


12te Januar 1928.
Svendborg.1

Kære Hr. Henrik Hajdú!

Jeg husker ikke, om jeg nogensinde har meddelt Dem Grunden til, at jeg stadig ikke bor hjemme i min københavnske Lejlighed men vedblivende opholder mig i Svendborg, en Provinsby på Sydkanten af Øen Fyn. Denne Fraværelse fra Hjemmet, der nu har strakt sig over c 8 Måneder, skyldes den sørgelige Omstændighed, at min Hustru ligger alvorligt syg på Hospitalet her i Byen. I Dagene før Jul var hendes Tilstand så betænkelig, at 2 vi tvivlede om, at hun vilde kunne stå Krisen igennem; og om hun end i Øjeblikket er en Smule bedre, har vi al Grund til Bekymring. De vil sikkert tilgive mig, at jeg under sådanne Forhold har været bundet til Sygesengen med alle mine Tanker og ikke har kunnet skrive Breve; – men nu benytter jeg den lille Bedring i Tilstanden til at indhente det forsømte og bringe Dem min Nytårshilsen tilligemed min bedste Tak både for Deres Brev og for den elskværdige Tilsendelse af Deres Brand-Oversættelse. Desværre kan jeg ikke læse ungarsk; men så meget forstår 3 jeg dog af Oversættelsen, at jeg kan se, De ikke har sparet Dem nogen Umage, men oversat det berømte dramatiske Digt i Originalens Form og på rimede Vers.

Jeg vilde også gerne personlig have takket Deres Frue, der med så stor Elskværdighed sendte mig en Nytårshilsen. Jeg beder Dem om at fortælle hende om den Uro og Bekymring, jeg for Tiden lever i; så vil også hun vistnok forstå og tilgive mig, at jeg har været tavs. Martin Keleti, der ligeledes glædede mig med en Hilsen til Nytåret, vil jeg også bede Dem ved Lejlighed meddele Grunden til, at jeg endnu ikke har gengældt 4 hans Venlighed og sagt ham Tak.

De har velsagtens undret Dem over, at min sidste Bog endnu ikke er bleven Dem tilsendt. Men for helt at forstå den, må man√ kende mit lille Drama "Asgårdsrejen", der er et Forspil til "Mands Himmerig". Men i Øjeblikket er det ikke til at få i Boghandelen, og jeg venter derfor, indtil det foreligger i et nyt Oplag.

For de tilsendte Prøveark af "Szerencsés Péter" er jeg meget taknemlig. Der er fra Forlagets Side gjort Ære af Bogen ved et smukt Tryk. – Den søgte Oplysning om Ordet "den syndige Verdens Mangfoldighed" er jeg desværre ikke i Stand til at give. Her i Svendborg har jeg ikke Bogen, og den Udgave, [fortsat nedad i venstre margin:] De oversætter efter, kan jeg ikke få fat i. Men Udtrykket er vel – som De formoder – en Trykfejl for synlige Verden.2 – Jeg må nu afslutte med en Lykønskning i Anledning [fortsat nedad i venstre margin side 3:] af Deres Udnævnelse til Repræsentant for Deres Pen-klub ved de kommende Ibsen-Fester i Oslo. Det vilde være morsomt, om vi kunde [fortsat nedad i venstre margin side 2:] mødes dér. Men det afhænger for mit Vedkommende ganske af, hvorledes Forholdene her til den Tid er. – Med min ærbødige Hilsen til Fruen, og gode Ønsker for Dem begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til "Ms. Henrik Hajdú / Újpest / Mátyás tér A/II 26. / (Ungarn)"; poststemplet "12.1.28" og "Újpest 1928 JAN 15". tilbage
[2] synlige Verden: ja, det er en trykfejl i kapitel 20. tilbage