Henrik Pontoppidan til Christian Geisler
Sendt fra Overgaden n. Vandet. 26. september 1920

genkender min Stemning i Deres Komposition

 
26.9.20.
Overgade n. Vandet 15.
C.

Hr. Organist Chr. Geisler!

Det[!] er gået lang Tid – altfor lang Tid – uden at jeg har fået takket Dem for den venlige Tilsendelse af Deres Komposition "Sønderjylland". Grunden er den, at jeg ikke så gerne vilde skrive, før jeg havde hørt den sunget og spillet, og dette er først for nylig faldet i min Lod. Jeg forstår nemlig ikke selv at læse Noder, og har derfor måttet afvente min Familjes Tilbagekomst fra Jylland.

Det er ikke så få Komponister, der har sat Musik til mit lille Digt; hvad jeg sandelig 2 ikke drømte om, da jeg skrev det. Laubs Melodi er vistnok den, der har vundet mest Udbredelse; men jeg må tilstå, jeg genkender bedre min egen Stemning i Deres og i Fritz Cromes Kompositioner1, så forskellige de end er.

Min venligste Hilsen!

Deres ærbødige
H. Pontoppidan

 
[1] Fritz Crome: (1879-1948); hans melodi er endnu ikke fundet frem. tilbage