Christian Geisler til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Nyhavn 47,3. 11. januar 1937

træffe dens Tone

Nyhavn 47III d. 11/1 37.

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan!

Tillader De, Hr. Pontoppidan, at jeg sender Dem et lille Opus til en Tekst af Dem (har tidl. haft den Glæde at gøre det samme – "Sønderjylland")? Det drejer sig her om de uforlignelige Ord fra 2 "Hedenold", hvis "Tone" jeg virkelig synes, det er lykkedes mig at træffe. "Tonearten"1 er i hvert Fald en sjælden brugt og karakteristisk forskellig fra al anden Musik i de sidste 200 Aar.

Jeg burde vist have spurgt om Tilladelse, før jeg trykte den (har selv delvis bekostet den), men haaber paa "Efterbevilling"!

Deres ærbødige og dybt taknemlige
Chr. Geisler.

 
[1] Tonearten er angivet som "Gammel dorisk". tilbage