Henrik Pontoppidan til Christian Geisler
Sendt fra Overgade n. Vandet. 5. marts 1920

jeg kan ikke læse Noder

5.3.20 Overgade n. Vandet

Hr. Organist Chr. Geisler!

Til min Beklagelse er jeg for Tiden på Grund af Sygdom i min Familje ude af Stand til at modtage Besøg. Nogen stor Glæde af at tale med mig om Deres Komposition, vilde De nu næppe kunne have, så meget mindre som der ikke findes noget Klaver i den lille midlertidige Lejlighed, jeg har her i Byen. Men Deres Meddelelse har naturligvis interesseret mig meget, og hvad De skriver om Kompositionens Inddeling af Digtets 6 Vers, har 2 min fulde Samstemning. Forøvrigt er jeg, som antydet, slet ikke musikalsk, kan ikke læse Noder eller forstå de tekniske Betegnelser. Først gennem Instrumenterne bliver Musik tilgængelig for mig, og det skulde glæde mig, om der blev Lejlighed til at høre Deres Komposition for fuldt Orkester i Det kgl.Teater eller andre Steder ved Genforeningsfesterne.

Indtil da må jeg renoncere.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.