Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Fuglsang pr. Vinding. 17. september 1924

Jeg samler til Bunke


17.9.24.
f.T. Fuglsang
pr. Vinding St.
(Jylland)

Kære Hr. Axel Garde!

Når Forlaget anser det for muligt at indfange nye Læsere til mine Bøger ved at udsende dem i Subskriptionshefter, har jeg selvfølgelig kun at sige Ja og Amen dertil. Med Fællestitlen "Romaner og NovellerFortællinger" er jeg ganske vist ikke helt tilfreds. For det første er den, så vidt jeg husker, brugt nogle Gange før og virker derfor lidt kedelig. Desuden er det jo langtfra alle mine "Fortællinger", der er optaget i Samlingen. Blandt dem, der mangler, er endda et Par af mine bedste. Allerede efter Udgivelsen 2 af "Noveller og Skitser" modtog jeg fra flere Sider Forespørgsler om, hvem der havde foretaget Udvalget, og – dersom det var mig selv – om Meningen da var, at jeg ikke længer vedkendte mig de Noveller, der var udeladte. Jeg vil dog heller ikke af denne Grund modsætte mig den foreslåede Fællestitel, da jeg dog bliver nødt til ved Lejlighed at oplyse Forholdet ved en offenlig Erklæring. Men dersom en anden og bedre Titel kunde findes, vilde det vistnok være heldigt.

At anvende Hans Tegners Omslagstegninger fra "De Dødes Rige" er vist en god Ide. De er så smukke, at de fortjener at ses igen.

Nogen ny Bog tænker jeg ikke på at udsende foreløbigt. Jeg samler til Bunke; og skulde det lykkes mig at holde mine Plageånder fra Livet endnu et Par Måneder (og mere tør jeg sikkert ikke håbe på), vil jeg nok lade høre fra mig i det kommende År.

Modtag venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.