Axel Garde til Henrik Pontoppidan
19. september 1924

Deres Erindringer

19/9 24

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Det er ikke let at finde en Fællestitel, der lige saa kort og klart som "Romaner og Fortællinger" giver Læserne et Indtryk af, hvad de faar, naar de subskriberer paa Hefte-Udgaven, men det er sandt, at den ikke virker ny. Har De selv et Forslag, vilde jeg være glad for at høre det. Men vi skulde gerne vide det en af de første Dage, da vi snarest skal sætte Omslagene i Arbejde.

Maa jeg med det samme fortælle Dem, at vi igaar – indsendt gennem en Boghandler 2 [øverste linie på side 2 mangler] at dette Circulære reklamerer med, at De har "overladt Forlaget Manuskriptet til Deres Erindringer, en Bog, der har været imødeset med saa levende Interesse af alle danske Bogvenner og som kun vil være at faa gennem Literært Forlag". Det meddeles derefter gennem Circulæret, at ingen af Forlagets Bøger kommer i Handelen. Det er Hensigten, forstaar man, at sælge dem uden om Boghandelen. Det vilde gøre mig ondt, om en saadan Bog ikke skulde komme her paa Gyldendal sammen med Deres andre Bøger, men jeg meddeler Dem det, fordi jeg ikke ved, om De har set Circulæret, og fordi det i sin Indbydelse nævner flere Forfattere, som ellers udkommer hos os. For det meste søger saadanne nye Forlag Bistand netop hos Forfattere, der for den almindelige Bevidsthed er knyttet til Gyldendal. Vilde De have 3 noget imod at meddele mig1, om De har afsluttet Forhandling med Literært Forlag.

Med venligst Hilsen

Deres hengivne
Axel Garde

 
[1] meddele mig: HPs svar på dette spørgsmål kendes ikke. tilbage