Henrik Pontoppidan til Axel Garde
21. februar 1924

Amalie Skram

21.2.24.

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg er i Dag krøben lidt op efter 8 Dages Sygeleje, og nu skynder jeg mig med at besvare det Brev1, der ledsagede Forlagets venlige Tilsendelse af Amalie Skrams Værker. Jeg forstår, at Brevet er en Rundskrivelse, og det er derfor ikke uden Betænkelighed jeg følger Opfordringen til at udtale mig om den store Dame. Jeg har nemlig en Gang for alle måttet tage det Standpunkt ikke at deltage i Enquêter. Når jeg nu alligevel sender et Par Linjer, gør jeg det i Håbet om, at de må blive anvendte med Skånsomhed.

Jeg benytter Lejligheden til at vedlægge mit Bidrag til Borchsenius' Jubilæumsgave, 35 Kr. Det er desværre alt, hvad jeg i Øjeblikket kan afse.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage