Axel Garde til Henrik Pontoppidan
22. februar 1924

Borchsenius og Amalie Skram

22/2 - 24

Kære Hr. Pontoppidan

Det gør mig ondt at se, at De har maattet ligge i Sengen, men jeg haaber, De har det bedre, at Kulden ikke maa tage for stærkt paa Dem. Det vilde glæde os saa meget en Gang at se Dem herinde paa Forlaget, hvis De en Dag kommer i Nærheden af Klareboderne. Det er ikke, fordi vi har noget særligt at tale med Dem om, men baade Direktør Hegel og jeg er altid saa glade, naar vi har haft Lejlighed til at veksle nogle Ord med Dem. Tak for Bidraget til Borchsenius, det ligger smukt i Gennemsnittet af – eller snarere over – hvad der privat er sendt ham; vi har i det hele den Glæde, at der allerede er indkommet et ret stort Beløb, i Øjeblikket op imod 3000 Kroner. Maa jeg ogsaa takke Dem for Bidraget til Udtalelserne om Amalie Skram. De skal bruges i Norge og eventuelt i vores eget lille Blad "Bognyt".

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
Axel Garde