Axel Garde til Henrik Pontoppidan
18. december 1923

Pengene indsat

18/12 23

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

I Direktør Hegels Fravær aabner jeg hans Post og ser, at De ønsker 2000 Kr. indbetalt paa Deres Konto i Banken. Jeg lader nu Hovedkontoret besørge Pengene indsat i Løbet af imorgen.

Mange venlige Hilsner

Deres hengivne
Axel Garde