Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 9. april 1920

Indgreb i den betændte Kæbe

Overgade n. Vandet 15.
9.4.20.

Kære Hr. Axel Garde!

Det gør mig ondt at måtte meddele Dem, at en Samtale for Tiden ikke kan finde Sted, da jeg på Grund af Smerter har vanskeligt ved at tale. Jeg havde i modsat Fald selv søgt Lejlighed til en mundtlig Forhandling. Imidlertid skal der imorgen foretages et lille Indgreb i den betændte Kæbe, og det er jo muligt, at jeg så får Fred en lille Tid. Jeg skal da snarest muligt indfinde mig i Klareboderne.

Venligst!

Deres hengivne
H. Pontoppidan