Axel Garde til Henrik Pontoppidan
9. april 1920

se herop paa Forlaget

9/4 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Jeg vilde egentlig meget gerne have Lejlighed til en Samtale med Dem i Anledning af de Breve, vi i den senere Tid har vekslet angaaende en mulig Udgave af nogle af Deres Fortællinger, og hvis De alligevel en af Dagene skulde have Ærinde herind til Byen, vilde jeg spørge Dem, om det samtidig kunde passe Dem, at se herop paa Forlaget. Direktør Hegel har været borte nogen Tid, jeg er derfor ene herinde og kan selvfølgelig meget daarlig tage herfra. Hvis De ikke skal herind i Nærheden, vil jeg spørge Dem, hvornaar jeg eventuelt saa vil kunne se ud til Dem. Paa Lørdag er jeg i hvert Tilfælde optaget. En af Dagene i næste Uge vilde passe bedre end i denne.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. A. Garde