Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 24. marts 1920

Nyere Fortællinger

Overgade n. Vandet 15.
24.3.20.

Kære Hr. Axel Garde!

Da jeg igår modtog Deres Brev, havde jeg just foresat mig at gøre følgende Forslag:

I Stedet for et Udvalg af mine "Små Romaner", som jo i alle Tilfælde vilde blive en ret stor Historie, at nøjes med at samle mine nyere Fortællinger i to Bind, der kunde supplere den tidligere udgivne Samling "Fortællinger", hvori flere af mine ældre små Romaner er optaget. Når jeg udskyder disse og tillige den nylig udgivne "Et Kærlighedseventyr", hvoraf der endnu findes et stort Restoplag, bliver 2 der – idet jeg ser bort fra mine Debutbøger – syv Fortællinger tilbage, der vistnok alle er temmelig nær eller helt udsolgte, nemlig: "Den kongelige Gæst", "Lille Rødhætte", "Borgmester Hoeck og Hustru", "Højsang", "Hans Kvast og Melusine", "Det store Spøgelse" og "Det ideale Hjem".

Tilsammen vil disse Fortællinger, dersom de trykkes som 2d Udgave af "Fra Hytterne", udgøre c 600 Sider. Hvad Ejendomsretten angår, da tilhører godt Halvdelen af disse Sider Forlaget, hvilket vel må kaldes for en passende Fordeling.

Skulde Forlaget nu bestemme sig til at gå ind på dette Forslag, beder jeg om, at Titlen må blive "Nyere Fortællinger", og 3 at "Højsang", "Hans Kvast og Melusine" og "Det ideale Hjem" må blive trykt efter de omarbejdede Manuskripter, som blev benyttet til den tyske Oversættelse for nogle År siden. Det til "Højsang" findes for Tiden i Maskinafskrift i Stockholm, men mit eget Ekpl. kan jeg vistnok skaffe tilveje, og det samme gælder de andre Omarbejdelser, så Trykningen af den Grund sikkert ikke behøver at udskydes. Så snart Forlaget har bestemt sig, skal jeg i hvert Fald sætte mig i Bevægelse for at få Materialet samlet.

Med en venlig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan