Axel Garde til Henrik Pontoppidan
22. marts 1920

Beholdningen af De Dødes Rige

22/3 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Tak for Deres Brev.

Undskyld Fejlen. Salget af "De dødes Rige" i 1919 er, saa vidt vi kan se, 2400 og ikke 4400. Muligvis vil den endelige Opgørelse vise sig at have været noget større, saaledes at Beholdningen nu er under 4000.

Vi stiller saa de smaa Romaner i Bero, indtil vi en Gang hører nærmere fra Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. A. Garde