Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 15. marts 1920

sove på det endnu en Tid

 [påtegnet:] Hr. Smith
 
15.3.20.
Overgade n. Vandet 15.

Kære Hr. Axel Garde!

Tak for den tilsendte Opgørelse. Det viser sig altså, at der endnu henligger ret store Partier af flere af mine ældre Bøger, således af "Vildt", hvad der undrer mig, da den lille Bog dog skulde synes let sælgelig, i hvert Fald på Grund af Sybergs fortrinlige Illustrationer.

Restoplaget af "De Dødes Rige" kan ikke være rigtig opgivet. Når der, som anført, i Årene 1917-19 er solgt 10,000 Ekpl, kan der ikke være 4000 Ekpl tilbage, da Bogen kun er trykt i 12,000.

Hvilket Forslag jeg under disse Forhold vil 2 kunne driste mig til at gøre Forlaget m.H.t. disse ældre Fortællinger, veed jeg knap. Men jeg tror nok, at jeg helst vil sove på det endnu en Tid.

Når jeg får udsovet, skal De høre fra mig.

En venlig Hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan