Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 28. januar 1920

mine udvalgte små Romaner


28.1.20.
Overgade n. Vandet 15.

Kære Hr. Axel Garde!

Det glæder mig naturligvis, at mine Bøger nu begynder at blive Folkelæsning; men det gør unægtelig i dette Tilfælde et lille Skår i Glæden, at jeg ingen økonomisk Fordel har af de påtænkte nye Udgaver, hvad jeg godt kunde have trængt til at få i denne Dyrtid, hvor Stat og Kommune kappes om at klæde os af til Skindet.

Jeg kommer forøvrigt til at tænke på, om ikke Tidspunktet nu er kommet til at foranstalte den Udgave af mine samlede eller 2 udvalgte små Romaner, hvorom vi i sin Tid talte? De mente dengang, at de forskellige Enkeltudgaver kunde udsælges i Løbet af et Par År, og så længe er der sikkert nu gået. Det er ikke, fordi jeg selv er særlig forhippet på at få en sådan Udgave frem nu; men derfor kan det jo godt være, at Øjeblikket er belejligt.

Der skal absolut ikke foretages andre Ændringer i de nye Udgaver af "Lykke-Per" og "Det forjættede Land" end de nødvendige Rettelser af Trykfejl etc. Korrekturen af den sidste Udgave af "Lykke-Per"√ har næppe været meget omhyggelig. Endnu for få Dage siden modtog jeg således medfølgende Brev1. De "tyve 3 År", der heri påtales, skal være syv År. Alligevel må der naturligvis sættes efter denne sidste Udgave, som jo var Resultatet af en grundig Revision og Beskæring.

Hvorvidt der endnu kan findes Købere til så dyre Bøger som den planlagte om Reims-Kathedralen2, veed De bedre mere om end jeg. Men jeg tror, det bliver lettere at overtale 400 velstillede Folk til at ofre 50 Kr for Sagens Skyld, end at skaffe 15000 Ekpl solgt gennem Boghandlerne til almindelig Pris.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Reims-Kathedralen: Axel Garde skrev 27.1.1920 til Pontoppidan:

Maa jeg lige tilføje, at vi gerne vil udsende Jens Thiis' Foredrag om Reims Kathedralen, saaledes som De har foreslaaet Deres Svigersøn, […] til et halvt Hundrede Kroner pr. Ekspl. Tror De iøvrigt, der endnu er Købere til saa dyre Bøger?

Det Kongelige Bibliotek ejer ingen bog af den norske kunsthistoriker Jens Thiis (1879-1942) om dette emne. tilbage