Axel Garde til Henrik Pontoppidan
27. januar 1920

nyt Oplag

27/1 20

Kære Hr. Henrik Pontoppidan

Vi har den store Fornøjelse at meddele Dem, at der er saa godt Salg af de sidste Udgaver af "Lykke-Per" og "Det forjættede Land", at vi allerede tænker paa at sætte et nyt Oplag i Arbejde af disse Bind. Er der Ændringer, De ønsker foretagne, eller kan vi sætte dem i Arbejde efter den sidste Udgave uden at gøre Dem Ulejlighed?

Maa jeg lige tilføje, at vi gerne vil udsende Jens Thiis' Foredrag om Reims Kathedralen1, saaledes som De har foreslaaet Deres Svigersøn2, i en Udgave, der kan sælges til et halvt Hundrede Kroner pr. Ekspl. Tror De iøvrigt, der endnu er Købere til saa dyre Bøger?

Venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. A. G.

 
[1] Reims Kathedralen: nogen sådan bog er ikke fundet i KBs register (REX). tilbage
[2] Svigersøn: formentlig Richard Krause, der 1918-22 var juridisk vicedirektør i A/S Transatlantisk Kompagni. tilbage