Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra København. 9. december 1917

halv Mening

Snekkersten
9.12.17.

Kære Hr. Axel Garde!

"Spøgelser" hører til de af mine ældre Bøger, som jeg for længe siden har stemplet til Brokkassen. Den er heller ikke mellem de Skrifter, jeg i sin Tid afhændede til Gyldendal. Sammen med "Mimoser" blev den udtrykkeligt udskilt (se vor Kontrakt). Jeg har ikke siden forandret min Mening om Bogen og ser den derfor ikke gerne optrykt påny. Men er der ikke en anden af mine små Romaner, der egner sig? "Sandinge Menighed" f.Eks? 2 Den tilhører rigtignok heller ikke Forlaget; men jeg veed i Øjeblikket ingen anden større Fortælling at anbefale.

Tak for Deres Lykønskning til Nobelprisen. Jeg husker godt den Artikel1, hvori De allerede for År tilbage tilkendte mig Retten til den. Dengang takkede jeg Dem i Stilhed for Deres gode Hensigt men troede kun lidt på, at de høje Dommere i Svenska Akademien nogensinde skulde komme til at dele Deres Mening. De har da også kun gjort det halvt.

Til Lykke med den genvundne Førlighed! Det har været en tung Tid for Dem, som måtte slippe så 3 meget afhænde midt i de travleste Dage.

Modtag de venligste Hilsner fra

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Artikel: Gardes artikel i Dansk Aand, 1912, nr.6, hvor han havde anbefalet Pontoppidan til Nobelprisen. tilbage