Axel Garde til Henrik Pontoppidan
23. marts 1918

3000 Kroner i Landmandsbanken

23/3 18.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan!

Maa jeg paa Direktør Hegels Vegne sige Dem, at det altid er os en stor Glæde, naar vi paa en eller anden Maade kan være Dem til en smule Tjeneste. Paa Mandag indbetaler vi de 3000 Kroner paa Deres Sparekasse Konto i Landmandsbanken.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Axel Garde