Henrik Pontoppidan til Axel Garde
Sendt fra Fredensborg. 26. marts 1918

takker for Imødekommenhed

f.T. Fredensborg
26.3.18.1

Kære Hr. Axel Garde!

Jeg takker meget for den venlige Imødekommenhed og sender hjertelig Hilsen.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] korrespondancekort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Direktør Axel Garde / Klareboderne 3 / København K."; påskrift: "GBNF Box"; poststemplet: "Fredensborg 26.3.18 9-11 E." tilbage