Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. december 1932

jeg foer vild af Mangel på Vejvisere


27.12.32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. Rich. Gandrup!

Tak for Deres og Deres Frues venlige Hilsen1. De har Ret i, at vi nu meget sjeldent mødes. Det ligger vel nok i, at jeg ikke mere bor i København men har slået mig ned i Ordrup, og Vejen herud er jo ret lang. Det skulde glæde mig, om De alligevel en Gang, når De aflægger Hovedstaden et Besøg, kunde få Tid og Lyst til 2 at se herud. De vil altid være hjertelig velkommen, men bedst var det dog måske, om De sendte et Par Ord herud i Forvejen.

Det interesserer mig, at Deres Søn er slået ind på de Veje, jeg selv i sin Tid foer vild på af Mangel på Vejvisere. Vi havde til Direktør en gemytlig, men temmelig forsoldet Middagsherre2, og af Lærerkræfterne var der næppe en eneste med praktisk Uddannelse. Nu skal Forholdene være bleven meget forbedrede, ja vor Læreanstalt er, så vidt jeg véd, højt anset i Udlandet og betragtes næsten som en Mønsteranstalt. Der er da Grund til at lykønske Deres Søn.

Mine bedste Ønsker også for Dem og Deres Frue!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Hilsen: kendes ikke. tilbage
[2] forsoldet Middagsherre: om professor Holtens karakter af middagsherre, se brev fra Ellinger til HP af 20.1.1936. tilbage