Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1931

gør Alvor af at "forstyrre" mig


30 Dcb. 31.
Holmegårdsvej 2.
Ordrup1.

Kære Hr. Rich. Gandrup!

Hjertelig Tak, fordi De så venligt mindedes mig i Julen. Og gid De, når De næste Gang kommer til København, vil gøre Alvor af at "forstyrre" mig her i mit Enebo. Det er så længe, siden vi har talt sammen, og der sker jo dog en hel Del mellem År og Dag, som det er værd at skifte Tanker om. Naturligvis vilde det være bedre en Gang igen at mødes på et af de Steder mellem Silkeborg og Bryrup, som både De og jeg elsker. Men en sådan Vandring er der ikke megen Udsigt til for mit Vedkommende. Jeg er – nødtvungen – bleven et Stuemenneske, og kommer foreløbig ikke langt udenfor min Stuedør.

Jeg gentager min Tak for Deres Venskab, og ønsker Dem og Deres Hustru alt godt i det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Ordrup: postadressen var Charlottenlund, men nærmeste station var Ordrup. Pontoppidan var altid nervøs for at hans tilrejsende gæster skulle stå af på Charlottenlund station og udsætte sig for en længere spadseretur. tilbage