Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 24. december 1931

Lyst til at forstyrre Deres Ro

Aarhus, Julen 1931.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg sender Dem de bedste Hilsener nu til Højtiden med Ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytaar. Gid De maa blive forskaanet for Sygdom og andre ydre Genvordigheder i det kommende Aar. Et Par Gange – under korte Visitter i København – har jeg haft stor Lyst til at forstyrre Deres Ro; men jeg har været bange for at 2 komme Dem til Ulejlighed og Besvær. Jeg er Dem taknemmelig for meget og ikke mindst for de Samtaler, vi i sin Tid førte paa de gode Spadsereture mellem Lyngbakkerne ved Svejbæk. Jeg har før sagt Dem det og keder Dem maaske med at gentage det. Men lad Gentagelsen røbe for Dem, hvor dybt det er ment.

Med de hjerteligste Hilsener ogsaa fra min Kone er jeg Deres hengivne

Richardt Gandrup