Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1930

se ud til mig


30 Decb. 30.
Holmegårdsvej 2.

Kære Richardt Gandrup!

Tak for venlig Julehilsen. Det glædede mig igen at få et lille Livstegn fra Dem. Siden vi sidst hørte fra hinanden, har jeg korresponderet med en af Deres gode Bekendte, Magister Ejnar Thomsen i Struer. Vi vekslede et Par Breve og Tryksager; men siden har jeg været uden Underretning både om Dem og ham. Søiberg, hvem jeg havde Besøg af 2 i Midten af Måneden, og som ellers plejer at kunne bringe√ mig Hilsen fra Dem, havde endnu den Gang ikke været i Århus. Jeg formoder, at De nu har talt med ham, da han vilde tilbringe Julen i Århus. Jeg har glædet mig over hans store√ Bog1, men også over, at den nu er sluttet, så han kan løsrive sig fra Forhold og Mennesker, som han foreløbig næppe kan blive inspireret af til nye Arbejder.

Måtte nu det nye År blive godt for Dem, Deres Hustru og Søn. Og kommer De til København, må De gøre Alvor af Deres Løfte om at se ud til mig i min Ensomhed.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: Søibergs trilogi Søkongen (1926), Søkongens Datter (1928) og Søkongens sidste Rejse (1930). tilbage