Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 24. december 1930

saa sjældent til København

Aarhus, Julen 1930.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Maa jeg nu til Julen sende Dem en hjertelig Hilsen fra mig og min Kone. Vi ønsker Dem en glædelig Jul og et godt Nytaar. Jeg haaber, Deres Helbred er nogenlunde, og at De kan fejre Julen med Deres Kære, som De plejer. Hvor gerne vilde jeg ikke engang igen hilse paa Dem og 2 opleve en Samtale – uforglemmelig som de forrige. Men jeg kommer saa sjældent til København og er ogsaa ængstelig for at volde Dem Besvær. Maaske jeg dog tør vove det ved Lejlighed.

Deres hengivne
Richardt Gandrup