Henrik Pontoppidan til Richardt Gandrup
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 5. oktober 1924

Naturen mere urjysk


5.10.24.
Overg. n. V. 15.

Kære Hr. Richardt Gandrup!

Jeg er nu kommen tilbage fra Jylland, hvor jeg ganske rigtigt bl.a. passerede Svejbæk. På Afstand så' jeg også Deres nye Sommerhytte, og i Tankerne lykønskede jeg Dem til den. Jeg vilde gerne have hilst på Dem og set, hvordan De har indrettet Dem; men Huset er jo bygget for at De kan være i Fred og have Arbejdsro; derfor blev jeg borte.

Mit Ophold i Svejbæk var desuden af kort Varighed denne Gang. Jeg tog videre sydpå, slog mig ned på Bryrup-kanten1, 2 hvor Naturen er mere urjysk end ved Silkeborgsøerne. Det var ligesom sidste År en Rekreationsrejse efter et Hospitalsophold, der for en kort Tid tilbagegav mig Bevægelsesfriheden. Nu har jeg igen måttet krybe tilkøjs og har ligget hele sidste Uge. Derfor er mit Svar til Dem blevet forsinket. Og nu må jeg desværre vise mig uelskværdig og tilbagevise det Spørgsmål, De har stillet mig angående vor Digtnings Betydning i Nutid og Fremtid. Jeg deltager af Princip aldrig i Enquêter2. Spørgsmålet synes mig iøvrigt altfor omfattende. Til en blot nogenlunde fyldestgørende Besvarelse må der√ jo kræves en hel Afhandling, – og Avislæsere plejer ikke at ynde så vidtløftige 3 Diskussioner.

Jeg bringer Dem og Deres Frue de venligste Hilsner fra min Kone. Hun var med i Jylland og fortryder – ligesom jeg – at vi ikke blev derovre.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bryrup: 10 km syd for Svejbæk. tilbage
[2] Enquêter: der kendes i hvert fald fire eksempler på at Pontoppidan har deltaget i enquêter. Se oversigten over HPs journalistik. tilbage