Richardt Gandrup til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aarhus. 7. januar 1925

de Samtaler, vi førte

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Maa jeg – skøndt en Uge forsinket – herved sende Dem og Deres Frue de bedste Ønsker om et godt Nytaar. Jeg haaber, De begge er ved nogenlunde Helbred, og at De i det nye Aar maa blive mindre plaget end forhen af Deres Sygdom. Her har vi haft en lidt forstyrret Juletid, idet vor unge Pige blev syg og maatte paa Hospital; heldigvis er hun dog nu i Bedring. Vi fik dog Tid til et lille Besøg i Svejbæk, hvor vi tilbragte et Par Dage. Jeg mindes derinde altid de Spadsereture, jeg fik Lov at ledsage Dem paa ind over Heden og mellem Bakkerne, og de Samtaler, vi førte. Mon vi ikke til Sommer skulde faa 2 den Glæde at kunne vise Dem vort nye Hus derinde.

Maaske jeg tager den for mig store Beslutning at gøre en lille Kjøbenhavnsrejse inden ret længe. Jeg vil da gerne have Lov at hilse paa Dem, om De er hjemme og tillige rask nok til at modtage mig.

Med venlig Hilsen til Dem og Frue ogsaa fra min Kone er jeg

Deres hengivne
Richardt Gandrup

Aarhus, 7-1-25.