Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 24. september 1933

Fortsættelser? Ikke godt at vide


24.9.33.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund

Kære Galschiøt!

Hermed Slutningen, der – som De vil se – klipper Tråden brat af. Om der vil komme en eller flere Fortsættelser, er ikke godt at vide. Dersom Helbredet og Humøret ikke vil svigte, sker det vel for Resten nok. Jeg havde – som jeg vist skrev til Dem – for en Tid siden nogen Grund til at frygte for, at mine gamle Galdestensplager skulde komme igen; men Einar, som forleden undersøgte mig, fandt ud af, at mine Smerter intet havde med de indre Organer at gøre men stammede fra en Muskel-Rheumatisme, som jeg nu forsøger at fordrive med Kamferolje, det gamle Mirakelmiddel Opodeldok1.

I de vedlagte Ark er der et Ord (Side 164, 7 L.), som jeg selv står tvivlende overfor. Det er "salmoderende"2. Jeg henstiller det√ til Overvejelse, til Deres Anerkendelse eller Forkastelse. Men hvad kan jeg i sidste Tilfælde sætte i Stedet?

Blot disse Linjer denne Gang; og så min fornyede Tak for den gode Hjælp.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Opodeldok: gelatineret sæbeopløsning med forsk. tilsætninger, der bruges til indgnidning ved reumatisme (ODS). tilbage
[2] salmoderende: ordet kommer af det italienske musikudtryk salmodiante, der betyder syngende, i retning af salmesang. Tak til Klaus Rothstein for denne oplysning. tilbage