Henrik Pontoppidan til Martinus Galschiøt
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 21. september 1933

Korrekturlæsning af Drengeaar


21.9.33.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Galschiøt!

Jeg går i Dag omkring med en dårlig Samvittighed, fordi jeg i Går sendte Dem en så vældig Pakke. Men denne Ophobning af Korrekturer skyldes ikke nogen Efterladenhed fra min Side. Jeg fik dem sådan fra Trykkeriet. – Og så for Resten min Tak for Gennemsynet af de fire første Ark. Når De mener, at den prøjsiske Fane ikke vajede på Skagens Gren i 64, ja at Prøjserne overhovedet ikke overskred Limfjorden, har De ikke Ret. I "Danmarks Riges Historie"1, som jeg har stående på min Reol, finder jeg disse Linjer: "Den 10d Juli forlod de sidste danske Tropper Vendsyssel (ad Søvejen altså) og General Vogel v. Falckenstein plantede sin Fane på Skagen som Tegn på, at hele Halvøen nu var i de allieredes Vold"2.

"Frikadellen" har jeg ofret på Deres Alter. For Resten er Deres Opfattelse af Ordet vist√ ikke helt 2 den samme som√ min. En Frikadelle er et moderne Udtryk, der navnlig bruges om Skuespillere, der har hele det traditionelle Udseende og alle Bravaderne men mangler Evnerne. Overfør dette på vort Militær, en Hær af Trandunke, Soldater ganske vist, forsåvidt som√ de jo er uniformerede, men ikke Krigere, – ja, så har De omtrent mine Tanker om Ordet. Men nu er det altså strøget og det har just ikke kostet mig stor Overvindelse.

Når jeg har anført, at der på de store Torvedage kunde komme Tusinder af Landboere til Randers, er det virkelig ingen Overdrivelse. Byen var oversvømmet af dem. Jeg har hørt noget om, at der på de såkaldte "Fri-Lørdage" (efter tilendebragt Høst) kunde være indtil ti Tusinde Bønder i Byen.

Nu må De ikke misforstå disse mine Protester. De er i Virkeligheden kun en Anerkendelse af den Årvågenhed, De anvender på mit Produkt, og som jeg i højeste Grad påskønner og forventer fortsat.

Blot disse Linjer i Dag!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Danmarks Riges Historie ved Kristian Erslev, Edvard Holm & A.D. Jørgensen i seks bd. sluttende m. 1864. Den udkom på Det Nordiske Forlag c. 1898-1907. tilbage
[2] Vold:"Den 10. Juli forlod de sidste danske Tropper Jylland og General Vogel v. Falckenstein plantede sin Fane paa Skagen som Tegn paa at hele Halvøen nu var i de allieredes Vold", Danmarks Riges Historie, bd. VI.2, "1852-1864", Af N. Neergaard, 1906, s. 276-77. tilbage